Natalia Zweekhorst-Krüger

Natalia Zweekhorst-Krüger, urodziła się w Poznaniu (w Polsce). W 1990 roku ukończyła studia magisterskie na kierunku kulturoznawstwo na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, a następnie studnia podyplomowe w zakresie dziennikarstwa. Jako tłumacz przysięgły, zaprzysiężona przed Sądem Okręgowym w Hadze, wykonuje tłumaczenia zwykle i poświadczone, tłumaczy przez telefon i na miejscu dla firm, instytucji państwowych, policji i klientów indywidualnych. Tłumaczenia odpowiadają normom jakościowym i są uznawane zarówno w kraju jak i za granicą.


Natalia Zweekhorst-Krüger jest zarejstrowana w Rejstrze Tłumaczy Przysięgłych (Register beëdigde tolken en vertalers | Biura Wbtv) pod numerem 1978. Biuro Wbtv podlega Radzie ds. Pomocy Prawnej, która na zlecenie Ministerstwa Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości zajmuje się implementacją Ustawy o Tłumaczach Przysięgłych.

> Raad voor Rechtsbijstand


Natalia Zweekhorst-Krüger jest członkiem NGTV – Niderlandzkiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych. NGTV jest największą organizacją zrzeszającą tłumaczy przysięgłych w Niderlandach.

> Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers


Natalia Zweekhorst-Krüger jest członkiem TEPIS – Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych. TEPIS jest największą organizacją zrzeszającą tłumaczy przysięgłych w Polsce.

> Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych