Taryfy zależą od rodzaju tekstu, stopnia trudności, ilości słów i daty wykonania. Tłumaczenia przysięgłe opatrzone są podpisem tłumacza oraz pieczątką stanowiącymi gwarancję zgodności tłumaczenia z tekstem źródłowym.

Taryfy tłumaczeń (przysięgłych):

Poniższe taryfy obowiązują zarówno przy tłumaczeniu z języka polskiego na język niderlandzki, jak i z języka niderlandzkiego na język polski:

€ 0,12 – € 0,18 za słowo w zależności od stopnia trudności tekstu

Przykład:
Standardowa strona A4 500 słów (np. listy prywatne) €60,00
Standardowa strona A4 500 słów (np. dokumentacja techniczna; akt notarialne) €90,00

Opłaty za tłumaczenia przysięgłe standardowych dokumentów:

Przykłady poświadczonych tłumaczeń:

 • Dokumenty Stanu Cywilnego
 • Akty urodzenia
 • Akty ślubu
 • Akty zgonu
 • Zaświadczenia o zdolności do zawarcia związku małżeńskiego
 • Wyciągi z rejestru mieszkańców gminy
 • Wyciągi z rejestru izb przemysłowo-handlowych
 • Dokumenty dotyczące obywatelstwa
 • Akty notarialne
 • Dokumenty rozwodowe i alimentacyjne
 • Dyplomy, świadectwa i inne zaświadczenia
 • Zaświadczenia z urzędu podatkowego

Obowiązujące taryfy tłumaczeń poświadczonych standardowych dokumentów na język polski oraz na język niderlandzki: €35,00 za pierwszą stronę dokumentu. Każda następna strona tego samego dokumentu €10,00.

Opłata za dodatkową, poświadczoną kopię dokumentu niezależnie od rodzaju dokumentu wynosi €15,00.

Za tłumaczenia ekspresowe doliczany jest dodatek w wysokości 25%.
Rozliczenia z firmami: 100% w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury.
Rozliczenia z klientami indywidualnymi: 100% przy przyjęciu zlecenia.
Powyższe ceny nie zawierają VAT-u (21%).

W celu zlecenia tłumaczenia można skorzystać z formularza zleceniowego. Pobranie formularza:
Formularz_zleceniowy

Zasady i ogólne warunki korzystania z usług Zweekhorst Tłumaczenia do pobrania. Pobranie warunków:
Warunki ogólne