Zweekhorst Tłumaczenia dokonuje tłumaczeń (przysięgłych), korekty i redakcji tekstów dla firm, instytucji państwowych i klientów indywidualnych z j. polskiego na j. niderlandzki i z j. niderlandzkiego na j. polski.

Prawnicze

 • akty notarialne
 • dokumenty Stany Cywilnego:
  • akty urodzenia
  • akty ślubu
  • akty zgonu
  • wyciągi z rejestru mieszkańców gminy itp.
 • testamenty
 • oświadczenia o przyjęciu spadku
 • umowy najmu lokali
 • wyroki sądowe
 • umowy o pracę
 • statuty spółek itp.

Ekonomiczne i handlowe

 • wyciągi z rejestru izb przemysłowo – handlowych
 • warunki dostaw
 • korespondencja handlowa
 • sprawozdania finansowe itp.

Techniczne

 • instrukcje obsługi
 • patenty
 • opisy produktów
 • instukcje BHP itp

Inne tłumaczenia

 • dyplomy
 • świadectwa
 • dokumenty samochodowe
 • foldery itp

Usługi w zakresie kontaktów między Polską a Holandią: